Информације о удружењу

Објава Удружење децембар 25, 2014

Удружење Оаза мира Лопатница формирано је 10. Априла 2011

Стратешки циљ рада удружења је одрживи развој руралних подручја, кроз све видове сеоског туризма, сарадња домаћинстава која се већ или која тек намеравају да се баве сеоским туризмом, Туристичких Организација и осталих субјеката Владиног, јавног и невладиног сектора на целој територији Србије и региона. Укључивање информационих технологија, интернет маркетинга и wеб презентација у све облике туризма. Посебан акценат је на информисању и приближавању података свим туристичким субјектима, који су од круцијалног значаја за опстанак, развој и јачање потенцијала у туризму, а посебно у сеоском туризму. Важна ставка нашег деловања је активирање јавног, владиног сектора, информисање носиоца власти (на локалном и републичком нивоу) о потенцијалима и потребама ове привредне гране, једне од ретких која је у успону. Такодје, покушавамо да обезбедимо учешће сеоског туризма у разним локалним и националним фондовима, који су везани за пољопривреду, екологију, одрживи развој, развој туризма итд…

СТАТУТ
УДРУЖЕЊЕ ЛОПАТНИЦА ОАЗА МИРА
Област остваривања циљева
Члан 1.
Удружење ЛОПАТНИЦА ОАЗА МИРА је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области ЕКОЛОГИЈА,ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ,РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА,ХУМАНИТАРНИ РАД,ОДРЖИВИ РАЗВОЈ,КУЛТУРА,СПОРТ
Циљеви удружења

Члан 2.
Циљеви Удружења су: БРИГА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,БРИГА О ДЕЦИ И АКТИВНОСТИ ЗА ПОСПЕШИВАЊЕ НАТАЛИТЕТА,ЕДУКАЦИЈА И ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЕОСКОГ ТУРИЗМА, ХУМАНИТАРНИ РАД И АКЦИЈЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКУПНИХ УСЛОВА ЖИВОТА,ОДРЖИВИ РАЗВОЈ КРОЗ ЗАШТИТУ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ВРЕДНОСТИ И СПАЈАЊУ СА ИНФОРМАТИВНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА, ОРГАНИЗАЦИЈУ КУЛТУРНИХ И СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА.

Председник У.О.

Горан Вукићевић

Нема коментараКатегорија Новости

Оставите одговор

Translate…

Скорашњи коментари

    Категорије