О нама

Удружење КоТур je привредни субјекат, регистрован за све привредне делатности из области туризма, интернет промоције, израде веб презентација, продаје смештаја, резервације, припрему и продају аранжмана, организоване посете и боравке туриста, транспорта гостију, допунских садржаја и активности у домаћем и рецептивном туризму. Стратешки циљ рада удружења је одрживи развој руралних подручја, кроз све видове континенталног туризма, сарадња хотела, ресторана, сеоских туристичких домаћинстава, туристичких организација и осталих субјеката Владиног, јавног и невладиног сектора на целој територији Србије и региона. Укључивање информационих технологија, интернет маркетинга и wеб презентација у све облике туризма. Посебан акценат је на информисању и приближавању података свим туристичким субјектима, који су од круцијалног значаја за опстанак, развој и јачање потенцијала у туризму. Важна ставка нашег деловања је активирање јавног, владиног сектора, информисање носиоца власти (на локалном и републичком нивоу) о потенцијалима и потребама ове привредне гране, једне од ретких која је у успону. Такође, покушавамо да обезбедимо учешће сеоског туризма у разним локалним и националним фондовима, који су везани за пољопривреду, екологију, одрживи развој, развој туризма итд…

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА „КоТур”

Област остваривања циљева:

Члан 1.

Удружење „КоТур” (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области Континенталног туризма и развоја села.

Циљеви удружења:

Члан 2.

Циљеви Удружења су: Развој и промоција континенталног туризма. Развој и подршка оживљавању села. Одрживи развој руралних подручја.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

1) Промовише континентални туризам, посебно сеоски туризам.

2) Организује туристичке, културне и спортске манифестације, посебно у руралним срединама.

3) Повезује традиционалне вредности, културу и старе занате са савременим технологијама и интернетом. Израђује и одржава интернет странице и портале намењене промоцији смештаја и туристичких потенцијала.

4) Посредује у путовањима и повезује туристе и дестинације, пласира домаћи туристички производ у земљи и иностранству.

5) Едукује о начину пословања и маркетинга у свим областима туризма, посебно у сеоском туризму.

6) Сарадјује са свим јавним, државним и приватним туристичким установама, организацијама, агенцијама и удружењима чија је делатност туризам..

.

Председник

Горан Вукићевић

Translate…

Скорашњи коментари

    Категорије